KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Hayat Kart; ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO10002:2004 Kalite Standardı ve ISO27001:2013 Bilgi Güvenliği Standartları gereği aşağıdaki unsurları benimsemiş ve bu unsurları yerine getireceğini taahhüt ederek kendisine hedef edinmiştir.
Hayat Kart; çalışanları ve yaygın bayi kanalı aracılığı ile müşterilerini bilgilendirmeyi, kart sektörü hakkında bilinçlendirmeyi, ihtiyacı doğru ve tam belirleyerek talebi karşılayacak doğru ürünü sunmayı, hızlı ve eksiksiz ürün tedariki sağlamayı hedef edinmiştir.
Yönetim kadrosu; firmanın misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, çağdaş iş ilkelerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşur.
Yöneticiler üstlendiği her işi yaparken, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlar. Aldığı her işi en iyi nitelikte ve en gelişmiş teknolojik imkânları kullanarak yapar; yasalarla ve sözleşmelerle belirlenmiş yükümlülükleri eksiksiz bir biçimde zamanında yerine getirmek ve her seferinde daha başarılı olmak için çalışır. Verimli bir toplumun oluşmasında sosyal sorumluluk bilinci ile hiçbir ayrım yapmaksızın milletine ve çalışanlarına karşı yasal sorumluluklarını yasalara uygun olarak yerine getirir.
Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti odaklı bir yaklaşımı benimseyen çalışanları, müşteri tatmini sağlama ve sürekli kılma yönünde daima çaba sarf eder. Hayat Teknoloji çalışanları; müşterilerden, bayilerden ve diğer kanallardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak, düzeltilmesi gereken konuları düzeltir ve önleyici adımlar atar. Ayrıca iç denetimler ve kıyaslama çalışmaları yaparak verimliliği artırmanın yollarını ararlar.
Hayat Kart; teknolojik ve kaliteli çalışma prensibi ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve iş güvenliğine önem veren, insan ve çevre faktörlerini esas alarak müşteri şartları ve taleplerine uyacağını garanti eden yönetim anlayışını benimser, uygular ve riayet eder. Çalışmalarının çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alırken ergonomik ve sağlıklı iş ortamını hazırlar. Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir. Enerji tüketiminde de tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltıcı önlemler alır.
İş güvenliği ve çalışanlarının sağlığı için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedefi olarak benimseyen Hayat Teknoloji; çalışanlarıyla ilgili olarak kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar. Çalışan tüm personelin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapar, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.
ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimleri kapsamında, etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin oluşturulmasını ve müşterilerine güven ortamında hizmet vermeyi strateji olarak benimsemiştir.
Hayat Kart; kalite politikasını amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirirken kalite odaklı yaklaşımını koruyarak müşterilerine, çalışanlarına ve topluma katma değer yaratan hizmetler ve ürünler sunmayı hedeflemektedir. Yöneticileri ve çalışanları bu hedefler doğrultusunda şirket ve müşterilerin kalite denetleyicileriyle iş birliği içinde olmasını sağlar.